Výroba závesnej postele

Pohodlne ležiac v kolísajúcej sa závesnej posteli pri táboráku môžeš hoci aj zabudnúť na to, že si v situácii, kde ti ide o prežitie.

 

Závesná posteľ je veľmi príjemná záležitosť na spanie, ak si ju vyhotovíš z vhodných materiálov. Budeš potrebovať veľký kus pevnej látky, ktorá je dlhšia ako tvoje telo. Vystri ju, prehni na polovicu, následne na jej spodnej a vrchnej časti označ stred. Potom v pozdĺžnej osi látky z jedného konca začni zahýbať látku asi na 5 cm, akoby si vyrábal papierový vejár tak, aby sa preloženia v strede stretli. Uviaž nosné lano okolo konca vejárovitej látky asi 10 cm od okraja. Potom prelož 10 cm koniec vejárovitej látky cez uzol nosného lana a ďalším lanom pevne upevni prehnutú látku na mieste pod uzlom. Takto sa uzol nebude môcť vyšmyknúť. Tento úkon vykonaj aj na druhej strane. Potom už môžeš závesnú posteľ upevniť medzi dva stromy.

Druhý spôsob vyhotovenia jednoduchej závesnej postele (ktorá je na obrázku) je taký, že dva pevné konáre zamotáš do oboch koncov látky, lanami ju upevníš k nosným stromom. Závesná posteľ sa odporúča v teplom podnebí, keďže zospodu nezohrieva. Pri snežení sa teda nezaoberaj výrobou závesnej postele!