Výroba zapaľovacieho hoblíka

Nikdy nemrzni v zime! S pár kúskami dreva a trstom suchej trávy môžeš založiť oheň.

 

Na zapálenie ohňa sa tisícročia používal zapaľovací hoblík. Je to podobné ako použitie luku, avšak v tomto prípade sa do ohniska vydlabáva pozdĺžna dlhá ryha. Odrež kus palice, ktorú však tentoraz nepoužiješ ako vrták, aôe ako hoblík. Jednu stranu hoblíka zaostri a dbaj na to, aby bola palica tak isto široká ako ryha vyrytá do ohniska. (Rovnako ako v prípade luku, ohnisko vyrob z mäkkého dreva, kým vrták / hoblík z tvrdého). Zapaľovací hoblík funguje na tom istom princípe. Kôpku podpalku ulož na jeden koniec ohniska a ty sa postav na druhý koniec. Hoblík vlož do ryhy a začni ho rýchlo trieť tam a späť. To môže chvíľu trvať - nebuď prekvapený, keď sa unavíš - , ale nakoniec vznikne dostatočné teplo a v ryhe sa vytvoria dropné tlejúce kúsky. Na zapálenie ohňa ich vytlač na podpalok, ktorý sa nachádza na konci ryhy.