Výroba vlastnej mapy

Výroba mapy na prežitie nie je len užitočná, ale aj zábavná. Ak nemáš k dispozícii skutočnú mapu, môžeš si vyrobiť vlastnú. Pomocou nej môžeš spoznať terén, obísť nebezpečné oblasti, pričom nezablúdiš.

 

Výrobu mapy sa oplatí začať tým, že si nájdeš také vyvýšené miesto, odkiaľ ďaleko dovidíš. Pozoruj oblasť ležiacu pred sebou a začni prekresľovať na kus papiera najväčšie charakteristiky krajiny, napríklad hory, kopce, cesty, rieky, lesy a pod. Ak s tým skončíš, môžu nasledovať menšie, ale dôležité detaily. Na mape zaznač potencionálne nebezpečné oblasti, napríklad strmé skalné steny, viditeľné budovy, neobvykle vysoké stromy alebo osamotené skalné výčnelky. Zaznač odhadovanú vzdialenosť medzi hlavnými charakteristikami alebo, ak to je príliš ťažká úloha, skús odhadnúť, koľko môže trvať cesta medzi jednotlivými charakteristikami. Nakoniec pomocou kompasu urči svetové strany  a napíš ich na mapu. Kým si vysoko, možno sa ti bude zdať mapa príliš jednoduchá, ak budeš však prechádzať cez les alebo údolie, bude ti užitočným pomocníkom na určenie, kde sa práve nachádzaš.