Výroba vlastného kompasu

Nikdy sa nevydaj na cestu do prírody bez vhodného kompasu! Ak ho nemáš k dispozícii, v prípade ohrozenia si z jednoduchých vecí môžeš vyrobiť vlastný kompas.

 

Základným prvkom balíčka na prežitie je kompas. Kompas ti pomôže, aby si nevybočil zo správneho smeru a aby si v prírode nezablúdil. V prípade núdze si však môžeš vyrobiť aj vlastný kompas. Hlavnou súčasťou prístroja je ihla. Môže to byť ihla na šitie, špendlík alebo akýkoľvek tenký, ľahký kus kovu, napríklad kancelárska sponka. Na to, aby kompas fungoval, musíš kov zmagnetizovať. Udieraj ihlou (ihla je najvhodnejšia) o magnet, ale výlučne v jednom smere. Ak tak urobíš, hrot ihly bude ukazovať na sever (A). Ak nemáš k dispozícii magnet, nájdi ho v akýchkoľvek slúchadlách alebo ihlu šúchaj o nejakú baterku. Ak skutočne nedisponuješ magnetom, udieraj ihlou o kus kameňa (B) alebo hodvábu. To síce poskytne iba slabý magnetický náboj, ale pre kompas postačuje aj to. Ak si skončil s magnetizovaním, naplň jednu nemagnetickú nádobu (napríklad hliníkový alebo plastový pohár) vodou. Vlož ihlu do vody na nejakom liste alebo kúsku papiera (C). Ihla sa pomaly pohne na vode a začne ukazovať na sever.