Výroba rastlinného kondenzátora

Stromy a kríky v lese nám neposlúžia výhradne len ako potrava. Nasledujúcim spôsobom môžeš z nich získať aj vodu.

 

Teraz sa dozvieš, ako môžeš vyrobiť rastlinný kondenzátor. Nájdi si igelitové vrecko. Skontroluj, či nie sú na ňom diery alebo trhliny, keďže systém je v prípade akejkoľvek diery nefunkčný. Potom vyhľadaj zelené a bujné lístie a natiahni naň vrecko. Suché, neživé lístie nie je vhodné, to nám nedá žiadnu vodu. Otvor vrecka bezpečne pripevni o konár, pričom dávaj pozor, aby nikde nezostali štrbiny. Potom počkaj 24 hodín. Vzduch vo vrecku sa zohreje a vytiahne vlahu z listov v podobe pary. Para sa následne vyzráža vo forme kvapiek na vnútornej strane vrecka, stečie po nej a zozbiera sa na spodku vrecka. Je pripravená na konzumáciu. Keď vrecko umiestniš na strom alebo krík, pokús sa nechať priestor medzi vreckom a listami, aby rastlina, pri dotyku so stenou vrecka, nemohla nasať vodné kvapky. Vložením jednej alebo dvoch holých vetvičiek môžeš vrecko udržať ďalej od lístia. Rovnako ako v prípade slnečného kondenzátora môžeš potrebovať viacero takýchto zariadení, aby si dostal dostatočné množstvo vody, potrebnej na prežitie.