Výroba plte z raždia

Zaplachti si s touto jednoduchou a rýchlo zhotovenou plťou z raždia.

 

Plť z raždia nie je vhodná na to, aby si s ňou splavoval veľké vody, ale plavba po prúde rieky môže byť vynikajúcim prostriedkom. Najdôležitejšou súčasťou plte z raždia je jeden alebo dva väčšie, silné, pokiaľ možno nepremokavé kusy látky, napríklad celtovina alebo plachta z plachetnice. Rozprestri látku na zem a jej stred naplň všelijakými rastlinami: krátkymi palicami, vetvičkami a čímkoľvek, čo je schopné vznášať sa na vode (A). Potom zviaž  do kríža dve krátke, pevné palice a polož ich navrch zozbieraného rastlinstva. Šnúrou zviaž „balíček“ (B). Ak máš ešte jednu väčšiu látku, balíček ulož do jej stredu (C). Opäť vytvor balík a zviaž ho ďalšou šnúrou (D). Takáto plť z raždia nie je dostatočne veľká a stabilná, preto nie je vhodná na väčšie cestovanie po rieke. V pokojnom úseku rieky sa však s ňou dajú prekonávať menšie vzdialenosti. Najlepším spôsobom riadenia plte je použitie vesla alebo dlhej tyče. Tyč treba zapichovať  do koryta rieky.