Výroba oka

Nemáš ani luk, ani strelnú zbraň? Na lov sa môžeš vybrať aj so zvitkom tenkého drôtu.

 

Stavanie pascí je v mnohých krajinách zakázané alebo prísne regulované. Pri tvojej činnosti musí mať bezpodmienečne dozor dospelá osoba. Buď opatrný, ak staviaš pascu doma, vo vlastnej záhrade, veď by bolo nešťastné zahlušiť alebo poraniť svojho domáceho miláčika. Oko je taký druh pasce, ktorej koniec tvorí slučka vytvarovaná napríklad z tenkého drôtu tak, ako to môžeš vidieť na obrázkoch. Vyrob ju tak, aby slučka bola rýchla a pevná, keď sa do nej niečo dostane. Na danom území, v závislosti od platnej legislatívy, si môžeš kúpiť v niektorých poľovníckych alebo hobby predajniach aj profesionálne oká. V prípade oka je veľmi dôležité jeho umiestnenie. Pascu umiestni v blízkosti nory zvieraťa alebo k cestičke, ktorú zviera používa. Drobnými vetvičkami oko nadvihni o niekoľko centimetrov od zeme, pričom dbaj na to, aby pri činnosti oko nezachytilo aj porast. Ktorékoľvek zviera, ktoré cez slučku prestrčí hlavu, sa pri jej utiahnutí stane korisťou. Pasca zviera často nezahubí (len ho drží lapené a ty ho musíš neskôr zabiť). Preto je dôležité pascu často kontrolovať, aby si predišiel zbytočnému trápeniu zvierat.