Výroba harpúny

V letnej rieke si pomaly pláva ryba, netušiac nič o tom, že ty, vyzbrojený harpúnou, striehneš na ňu na brehu rieky.

 

S dostatočnou praxou dokážeš pomocou harpúny rýchlo uloviť väčšie ryby. Tak ako v prípade akéhokoľvek loveckého oštepu, aj v tomto prípade budeš potrebovať dlhý, rovný konár opracovaný nožom. Harpúna musí byť dlhšia ako je tvoja telesná výška. Bodací hrot harpúny má zvlášť veľkú dôležitosť. Namiesto zastrúhaného ostrého špica budeš potrebovať viac tenkých hrotov, aby udržali klzkú a trepotajúcu sa rybu. Hrot teda vytvor z viacerých ostrých tŕňov alebo vystrúhaj z dreva ihly, ktoré umiestni do zárezov, urobených do útočného konca harpúny. (A). Ostne silne pripevni (B). ba oplatí sa medzi ostne vložiť kúsok drievka, čím sa roztiahnu a zvyšujú tak účinnosť. Pri používaní rybárskej harpúny stoj v plytkej , priehľadnej vode tak, aby tvoj tieň dopadal smerom k brehu a nie na vodu. Sleduj v blízkosti plávajúce ryby a keď sa dostanú na dosah, zabodni harpúnu do vody, t. j. priamo do ryby. Rybu okamžite vyber z vody a daj ju na breh. A už máš obed.