Výroba boly

Jednou z najstarších loveckých zbraní, s bolou, môžeš poľovať na unikajúcu zver, hoci aj na letiace vtáky.

 

Bola je smrtiaca zbraň, preto ju používaj výhradne pod dozorom dospelého. Ako materiál na výrobu poslúži päť či šesť motúzov s dĺžkou asi 1 meter. Jeden koniec motúzov zviaž pevne dohromady. Potom potrebuješ rovnaký počet malých závaží – hladké kamene veľkosti dlane budú vhodné. Kamene zamotaj do malých kúskov látky. Tak sa vytvoria takzvané kapsičky, ktoré veľmi silno priviaž ku koncu motúzov. Ak nemáš k dispozícii látku na výrobu kapsičiek, jednoducho uviaž motúz priamo ku kameňu takým spôsobom, že viackrát omotáš o kameň. A máš bolu hotovú. Pri jej používaní chyť zviazaný koniec a rýchlo ňou mávaj nad hlavou. Pusti ju smerom na cieľ. Počas letu sa bola roztiahne a ak trafí cieľ, zabije ho alebo omráči. Lanká sa omotajú okolo nôh a bránia v pohybe.