Výroba barly

Krívať cez divočinu so zranenou nohou je ozajstné utrpenie. Na prekonanie cesty nám môže poskytnúť obrovskú pomoc improvizovaná barla.

 

Správna výroba improvizovanej barly si vyžaduje trochu pozornosti, potrebuješ však iba dva ohnuté konáre. Konáre musia byť silné a ich celková dĺžka musí byť o niečo dlhšia ako vzdialenosť medzi podpazuším zranenej osoby a zemou. Odrež menšie konáriky (A), potom vo vidlicovej časti vyrob dve diery oproti sebe – tie budú slúžiť na polohu rukoväti. Vytvaruj vrch vidlicovej časti tak, aby tam zapadol kus určený pod pazuchu (B). Vyhotov podpazušný kus a rukoväti tak, ako vidíš na obrázku. Pokús sa ich čo najpevnejšie upevniť na svoje miesta (C,D). V záujme zvýšenia pevnosti pred zložením dielov môžeš dať do jednotlivých dier nejakú lepkavú živicu. Barla je takmer hotová. Už musíš dať len na podpazušnú časť nejaký kus látky (E), aby pohodlnejšie dosadla pod pazuchu, bez prílišného trenia. Improvizovaná barla síce neznesie prílišné namáhanie, môže byť však vynikajúcim pomocníkom na to, aby v prípade vyvrtnutia členka mohol zranený postupovať.