Vrša

Výroba vrše nie je síce taká jednoduchá, vďaka tomuto spôsobu však môžeš naloviť veľa rýb, navyše rýchlo.

 

Prakticky z množstva tenkých, pružných vetví musíš upliesť taký kôš, ktorého jeden koniec je široký a druhý úzky. Vetvy v pozdĺžnom a priečnom smere zviaž motúzom, čím sa vytvorí mriežka. Kôš sa musí zužovať za vstupom vo forme lievika. Celý kôš pokry tenkou sieťkou, takto ti rybky, po vojdení do vrše, neuniknú. Princípom fungovania vrše je, že ryby vplávajú cez vstup, dostanú sa do pasce, keďže sa nedokážu dostať von tak, ako vošli dnu. Vršu umiestni vo vodách s rýchlym tokom, do úžin potoka alebo rieky. Takýmto spôsobom prúd ryby vnesie do pasce. Okolo vrše môžeš naukladať aj kamene, aby ryby nemali inú trasu. Po tom, čo si pascu umiestnil, v určitých intervaloch skontroluj, či si niečo ulovil.