Stopovanie divej zveri

Odlomená haluz a drobná stopa laby poskytujú množstvo informácií. Vieš, že tvoja korisť práve prechádzala tadiaľto.

 

Na sledovanie stôp divej zveri budeš potrebovať všetky svoje zmysly a pozornosť. Prvým krokom je identifikácia znakov o prítomnosti zvierat. Najlepším znakom je odtlačok laby v blate, v prachu alebo mäkkej pôde – na ďalšej strane môžeš vidieť stopy často sa vyskytujúcich zvierat. Ale nie výhradne stupaje naznačujúce prítomnosť zveri. Sleduj na zemi výkaly, najmä čerstvé (čím sú výkaly staršie, tým sú rozpadnutejšie), ako aj porast, ktorý zver poničila buď tým, že tade prešla, alebo ho jedla. Veveričky často oderú kôru konárov, určité zvieratá zas oderú kmene stromov. Na ostrých konároch môžeš badať chumáč srsti, hŕba kosti alebo škrupín orechov značí, že sa tam prednedávnom kŕmilo zviera. Ešte lepšie je, ak natrafíš na takú zvieraciu noru, pred ktorou sa nachádza čerstvá zemina alebo odpad. Ak ešte nájdeš aj čerstvé výkaly a stupaje, znamená to, že zviera je doma. Ak si objavil nejaké znaky, hľadaj v okolí ďalšie. Ak si už našiel triu stopy, môžeš určiť aj to akým smerom zviera išlo, najmä , ak sa stopy nachádzajú pri často používanom chodníčku.