Sledovanie ľudských stôp v prírode

Čo urobíš, ak niekto zo skupiny náhle zmizne! Na jeho vypátranie použi nasledujúce metódy!

 

V prvom rade sa ho snaž upozorniť zvukmi, čiže vykrikuj alebo pískaj. Ak neodpovedá, môžeš sa pokúsiť sledovať jeho stopy. V záujme toho musíš rozmýšľať tak ako vyšetrovatelia. Polož si nasledujúce otázky:

Kam asi šiel?

Na čo myslel?

Prečo odišiel?

Odpovede môžu zúžiť hľadanie na špeciálnu oblasť. Potom, podobne ako pri sledovaní zvieracích stôp, hľadaj stopy jeho postupu – stopy topánok, zanechané predmety, ulomený porast a pod. – a snaž sa určiť jeho smer. AK ste viacerý vytvorte pátrací tím. Pri pátraní postupujte v jednej línii a v jednom smere a sledujte sa navzájom, aby nikto nezablúdil. Ak sa otáčate, točte sa smerom k osobe kráčajúcej na kraji radu, aby ste znovu nepokrývali už preskúmanú oblasť. Druhý spôsob hľadania je „spôsob štvorcového hľadania“. Vyrazte z posledného známeho miesta pobytu stratenej osoby, podrobne preskúmajte okolité územie a sledujte všetky možné stopy.