Sledovanie divej zveri

Keď poľuješ na mimoriadne vnímavé zviera, je potrebná všetka tvoja prefíkanosť a trpezlivosť, aby si sa dostal do vzdialenosti, keď ju môže uloviť.

 

Priplaziť sa k zveri nie je ľahká úloha. Zmyslové orgány zvierat sú oveľa citlivejšie než ľudské a aj najmenší pohyb či zvuk ich vyplaší. Jedným z najdôležitejších pravidiel prenasledovania je, aby si postupoval proti vetru. To znamená, aby vietor tvoj pach neniesol smerom k zveri, ale presne na opačný smer. Zvieratá, ako sú jelene, dokážu tvoj pach zacítiť zo stoviek metrov. Dbaj na to, aby si nestúpil alebo nekľakol na vetvy alebo iné predmety, ktoré sa môžu zlomiť a vystrašiť tak zverinu. Ak zviera prudko zaregistruje, že si tam, a znehybnie, aj ty sa okamžite prestaň hýbať, nech si v akejkoľvek polohe. Zrak zvierat zväčša neregistruje farby, ale pohyb. Preto ostaň nehybný až dovtedy, kým zviera nepokračuje v jedení alebo v činnosti, ktorú práve robilo. Cieľom je, aby si mohol použiť svoju loveckú zbraň.