Signalizácia pomocou zvuku

Pátrací tím je nablízku, ale keďže si v hlbokom a tmavom lese nemôže ťa nájsť. Je načase urobiť trochu hluku, aby ťa objavil.

 

Zvuk je schopný šíriť sa v prírode do značnej vzdialenosti, najmä v púšti a v horách, v prvom rade však za suchého, pokojného počasia. (Vietor či dážď zvuk stíšia alebo odvejú.) Ak si v takej oblasti (napríklad v lese), keď ťa len ťažko môžu spozorovať, je vynikajúcim spôsobom signalizácie, ak kričíš z vyvýšeniny, keďže hustý lesný porast obmedzuje šírenie zvuku. Najjednoduchším spôsobom signalizácie zvukom je výkrik. Ešte účinnejšie je, ak súčasne kričí viac osôb v tom istom smere. Zvuk píšťalky sa dostane ďalej ako výkrik. Medzinárodné volanie o pomoc s píšťalkou je šesť dlhých a šesť krátkych hvizdov. Medzi radmi hvizdov dodržuj minútovú prestávku. Podobne urob aj s ručnou trúbou, aj keď nie je pravdepodobné, že si ju zoberieš na cestu.