Rybárčenie s lanom

Ak je v blízkosti rieka alebo potom, nebudeš v prírode hladovať. Hľa, jeden spôsob, pomocou ktorého môžeš nachytať toľko rýb, koľko len budeš potrebovať.

 

Vo väčší záber môžeš dúfať vtedy, ak na noc spustíš do vody viac silónov. Na to si najprv vezmi lano a naviaž naň niekoľko silónov tak, aby každý mal na konci háčik, olovko a návnadu. Silóny musia byť rôzne dlhé, lebo tak sa pokúsiš o lov v rôznych úrovniach vody. (Na silóny môžeš dať aj plaváky). Potom vyhľadaj úzky potok a na jeho oboch brehoch zastrč do zeme dve palice. Lano uviaž medzi obe palice tak, aby silóny viseli do vody. Silóny nechaj cez noc vo vode a ráno skontroluj, či si niečo chytil. Ak cez deň necháš silóny príliš dlho vo vode, môže sa stať že zver ti ukradne úlovok.