Rozpoznanie jedovatých rastlín

Niektoré rastliny sú mimoriadne chutné, iné majú hroznú chuť. Sú však aj rastliny, ktorých konzumácia môže mať smrteľné následky.

 

Tu si môžeš prečítať niekoľko všeobecných pravidiel, ktoré pomáhajú rozpoznať nebezpečné rastliny. Nejedz rastliny, ktoré majú biele alebo žlté bobule a stráň sa aj rastlín s červenými bobuľami. Výnimkou je, ak s istotou vieš, že daná rastlina nie je jedovatá (napríklad maliny). Nejedz rastliny, ktoré pri dotyku vyvolávajú svrbenie alebo disponujú malým, pichľavým ochlpením. Nikdy nejedz také rastliny, ktorých listy po rozdrvení vypúšťajú vôňu mandlí – tie totiž môžu obsahovať smrteľný jed. Samozrejme, nie sú jedlé ani uhynuté, zhnité alebo hmyzom napadnuté rastliny. Nikdy nejedz cibuľky rastlín. Nemysli si, že rastlina, ktorú zje nejaké zviera, je vhodná na jedenie aj pre človeka – určité zvieratá sú schopné skonzumovať také látky, ktoré môžu človeku spôsobiť vážne ochorenia. Vyvaruj sa aj húb! Medzi ne patrí množstvo jedlých, ale jestvujú aj smrteľné huby. Kým ich nedokážeš dokonale rozoznať, je lepšie, ak sa im vyhneš.