Príprava väčšej zveri

Po hodine náročného lovu sa ti podarilo uloviť jeleňa. Pri jeho starostlivom spracovaní ti táto potrava poslúži na týždeň.

 

Veľké zviera ľahko oderieš tak, že ho zavesíš za zadné nohy na strom, to však nie je vždy možné. Stiahnutie jeleňa z kože sa podobá na odratie zajaca. Najprv ho nechaj stiecť z krvi tak, že mu hlboko podrežeš hrdlo a necháš krv voľne vytiecť. Túto krv zachyť do nádoby. Krv sama o sebe obsahuje hodnotné živiny. Potom opatrne obrež otvor konečníka alebo penis (A) a strč dnu dva prsty, aby si nadvihol kožu na bruchu (B). Opatrne začni rezať smerom hore ku krku (C), pritom dávaj pozor, aby si nepoškodil blanu okolo žalúdka (D). Potom zviera pretoč na bok a vytiahni vnútornosti (E). Vyrež a odstráň konečník a odrež hlavu. Pri prvých kĺboch odrež nohy, tak môžeš pomaly stiahnuť kožu, ktorú si odlož na odev a úkryt. Telo potom rozporciuj na varenie. V záujme narezania najlepších kusov mäsa sleduj prirodzenú líniu svalov.