Používanie morzeovky

Morseova abeceda sa používa už viac ako 160 rokov a aj v súčasnosti môže pomôcť pri prežití v prírode. Ak si osvojíš morzeovku, môžeš sa stať skutočným komunikačným expertom pri prežití.

Morseovu abecedu vymysleli v rokoch 1830 ako všeobecnú formu komunikácie. Odvtedy je životne dôležitou pomocou pre ľudí, ktorí sa ocitnú v situácii, keď bojujú o život. Systém sa skladá z rôznych kombinácií bodiek a čiarok, ktoré tvoria písmena abecedy a čísla (od 0 po 9). Tieto bodky a čiarky je možné posielať pomocou zvuku, svetla alebo elektronických prostriedkov. Bodka označuje krátky zvuk, čiarka dlhý. Morzeovku môžeš vysielať pomocou píšťalky, baterky, signalizačného zrkadielka alebo vysielačky. Najväčšou prednosťou systému je, že môžeš presne informovať druhú stranu, v čom je problém. Nauč sa všetky uvedené znaky alebo si ich napíš na kus papiera a ten si vezmi so sebou na cestu. Ak sa naučíš len jedno slovo, tým nech je bezpodmienečne medzinárodný núdzový signál SOS, tri krátke, tri dlhé, nakoniec tri krátke znaky. V prípade vysielania morzeovky vždy urob malú pauzu medzi každým písmenom alebo číslom, aby bolo jasné, čo chceš povedať.

A .-

B -...

C -.-.

D -..

E .

F ..-.

G --.

H ....

I ..

J .---

K -.-

L .-..

M --

N -.

O ---

P .--.

R .-.

S ...

T -

U ..-

V ...-

W .--

X -..-

Y -.--

Z --..-

1 .----

2 ..--

3 ...--

4 ....-

5 .....

6 -....

7 --...

8 ---..

9 ----.

0 -----