Postup v ťažkom teréne

V nebezpečnom teréne sa stačí ba trošku pošmýkať a hneď sa nájdeš na horskej stene alebo v rieke.

 

V určitých terénoch je pochod nebezpečný už sám o sebe, preto ti určité zásady môžu pomôcť v tom, aby si cestu zvládol v bezpečnejšie. V horách, kde je príliš strmý svah na to, aby si sa po ňom pohodlne dostal hore, postupuj cikcakovito, lebo tak sa dostaneš ľahšie hore (A). Ak ideš priamo hore, vytoč svoje chodidlá smerom von, aby sa ti noha lepšie zaborila do pôdy. Na skalnatej stene zaťažuj nohu iba mierne, sleduj pri tom, či nie je labilné podložie a či sa pod nohou nepreborí (B). Nikdy nekop do kameňov, lebo sa môžu skotúľať a spôsobiť zosuv pôdy (C). Ak musíš prejsť cez veľké kamene, najprv ich skontroluj a až potom na ne prenes váhu (D). Môžu sa zdať pevné, ale môže sa aj stať, že sa náhle pohnú, vyšmyknú sa ti spod nôh, čím sa ti môže vyvrtnúť členok alebo môžeš spadnúť. Ak musíš prejsť cez sneh alebo ľad, buď mimoriadne opatrný, najmä na horských stenách. Ak by si predsa spadol a začneš sa šmýkať dole svahom, zachytávaj sa ramenami, nohami a rukami, aby si zastal. Nikdy sa neschúľ do gule. Ak kráčaš takýmto prostredím, zaraz do zeme najprv pätu alebo špičku chodidla a až potom prenes váhu celého tela. Ak ste v skupine, tak sa oplatí zviazať členov skupiny horolezeckým lanom (tak, aby každý mal dosť miesta na pohodlný pohyb). Osoby za vodcom môžu postupovať jednoduchšie, ak budú stúpať v jeho stopách.