Ošetrenie reznej rany

Ak z rany vyteká krv, hlboko sa nadýchni, neprepadni panike a využi svoje schopnosti podať prvú pomoc!

 

V prípade každej reznej rany je prvým krokom zastavenia krvácania. Čistím vankúšikom z látky silno stač ranu. (Ak sa do rany dostal nejaký veľký predmet, nepokúšaj sa ho vybrať, ale stlač oblasť okolo predmetu.) Ak krv začne presakovať cez vankúšik, prilož naň ďalší a naďalej tlač. Ak rana nie je príliš vážna, krvácanie by malo do 15 minút prestať (vtedy sa krv zráža). Ak sa rana nenachádza na nohe alebo ramene, zrážanie môžeš urýchliť tak, že raneného ulož do ležiacej polohy a zranenú končatinu zdvihneš do vyššej polohy, ako je srdce. Tak krv prichádzajúca zo srdca neprúdi  tak silno okolo rany, čo napomáha proces zrážania. Ak sa zastavilo krvácanie, upevni na miesto rany vankúšik pomocou obväzu alebo pásu látky. Obviazanie nikdy nesmieš vykonať príliš pevne, lebo bude brániť obehu krvi v končatine. Ak si ranu ošetril, odveď zraneného do nemocnice alebo k lekárovi.