Orientácia pomocou slnka a hviezd

Už tisícročia sa ľudia putujúci po oceánoch a kontinentoch orientujú pomocou Slnka a hviezd.

 

Už mnoho stáročí voláme pri orientácii na pomoc nebeské telesá. Na severnej pologuli sa Polárka nachádza priamo nad severným pólom, preto je spoľahlivou pomôckou pri určovaní severu. Na určenie správneho smeru však môžeš použiť ktorúkoľvek hviezdu. Sadni si na jedno miesto na  15 – 20 minút a pozoruj, ako sa hviezdy pohybujú oproti pevným objektom, napríklad v porovnaní so stromami či s horským štítom. Ak sa hviezda dvíha, je na východe, ak smeruje dole, je na západe, ak smeruje doľava, je na severe, ak doprava, tak na juh. (Na južnej pologuli to platí naopak.) Cez deň pomáha v orientácií Slnko. Zapichni dlhú palicu do zeme a znač koniec tieňa – to bude západný bod. Asi o 15 minút sa tieň už nachádza inde. Opäť označ koniec tieňa – to bude východný bod. Nakresli na zem čiaru medzi obidva body, tak získaš líniu východ – západ, na ktorú je kolmá línia sever – juh.