Orientácia pomocou odhadu

Ak už dlhé hodiny pochoduješ a nevieš, kde si, pomocou odhadu sa môžeš vrátiť na správnu cestu.

 

Ak dokážeš zistiť na mape, odkiaľ si vyrazil, pomocou odhadu môžeš určiť, kde sa môžeš asi nachádzať po niekoľkohodinovej alebo hoci aj celodennej chôdzi. Metóda je taká: skôr ako vyrazíš, urči si 100 – metrovú dĺžku na rovnej ploche. Prejdi trasu normálnym tempom a spočítaj počet krokov, ktorým prejdeš danú vzdialenosť. Počas toho, ako kráčaš prírodou, počítaj svoje kroky a každých prejdených 100 metrov si poznač na papieri. Popritom smer chôdze sleduj pomocou kompasu, v prípade, že smer zmeníš, poznač si to na papier. Pomocou týchto informácií a pozorovaním charakteristických orientačných bodov budeš môcť zhruba odhadnúť svoju polohu na mape. Uvedom si však, že dĺžka tvojich krokov sa môže meniť závislosti od daností terénu, preto odhad poskytuje len približný výsledok.