Orientácia podľa prírody a charakteristických porovnávacích bodov

Ak si zablúdil, možno krivý strom alebo fľak machu sa ti zdajú bezvýznamné. Predsa ti však môžu pomôcť, aby si trafil domov a aby si bol opäť v bezpečí.

 

Pozorovanie prírody nie je najlepším spôsobom orientácie. Môže však poskytnúť nejakú pomoc, aby si určil, v akom smere práve postupuješ. Ak si pred vyrazením pozrieš mapu oblasti, všimni si, z akého smeru tečú veľké rieky do mora. Ak sa počas cesty dostaneš k rieke, môže ti ukázať, v akom smere postupuješ. Podobne môžeš postupovať aj v prípade horských pásiem, najmä preto, že slnko vychádza na východe a zapadá na západe. Takýto spôsob orientácie je na brehu mora ešte jednoduchší, lebo musíš zistiť iba to, na ktorej strane sa nachádza more.

Aj rastliny môžu pomôcť pri orientácií. Väčšina rastlín miluje slnečné lúče, preto rastú na severnej pologuli zväčša smerom na juh., kde je žiarenie slnka silnejšie. Opak toho platí pre rastliny, ktoré obľubujú tieň, preto rastú na tienistých, severných stranách stromov. Pri orientácii v prírode buď opatrný, keďže medzi pravidlami existuje množstvo výnimiek.