Čo robiť keď si zablúdil?

Ak zablúdiš v nevľúdnom kraji, máš dve možnosti: buď vyhľadáš pomoc alebo zostaneš na mieste a budeš čakať, aby ťa zachránili.

 

Zablúdil si. Vyhľadávať pomoc by mohla byť riskantné, keďže sa môže stať, že ešte viac zablúdiš. Všeobecným pravidlom je, že hľadať pomoc vyrazíš len vtedy, ak sa zranil nejaký člen skupiny a je odkázaný na okamžitú lekársku pomoc, alebo ak si v v takej situácii, že nie je predpoklad na to, že ťa nájdu záchranári. k ste v skupine a nikto z vás nie je zranený, zostaňte spolu. Ak sa z vás však niekto zranil, v tom prípade jeden musí ostať pri zranenej osobe. Predtým, ako vyrazíš po pomoc, choď podľa možnosti s jedným priateľom a poznač si na papierik všetky charakteristiky okolia, na základe ktorých môže nájsť záchranná skupina zraneného. Keď vyrazíš, počas cesty postupuj smerom do údolia, hľadaj nejakú rieku a nasleduj smer jej toku. Na brehoch riek sa často nachádzajú osídlenia. Ak by hľadanie pomoci len zhoršilo situáciu, počkaj na príchod záchranného tímu. Použíniektor´ý zo spôsobov signalizácie a choď na také miesto, kde ťa s veľkou pravdepodobnosťou zbadajú aj zo vzduchu. Ak si rodičom alebo známym porozprával, kam sa chystáš (a to im musíš povedať vždy), záchranný tím ťa istotne nájde.

 

Ak si myslíš že tvoji kamarári alebo pomoc sú nablízku, môžeš použiť štvorcovú pátraciu metódu. Z východiskového bodu vyraz rovno, potom odboč o 90 stupňov doľava a pokračuj v tomto smere ďalej (počítaj si kroky). Opäť sa otoč o 90 stupňov doľava a tentoraz prejdi dvojnásobok predchídzajúcej vzdialenosti. Ak po každom druhom obočení prejdeš dvojnásobok predchádzajúcej vzdialenosti, budeš postupovať spôsobom, ktorý je zobrazený na obrázku. Prostredníctvom štvorcovej metódy môžeš pokryť veľký priestor. Počas chôdze vykrikuj, aby si upozornil na seba ostatných. Nekráčaj však celé hodiny, lebo tak sa dostaneš príliš ďaleko do vivočiny.