Žitnoostrovské kanály č. 3

Číslo revíru: 
2-5690-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Dunajská Streda
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MsO SRZ Dunajská Streda
Popis revíru: 

Vodná plocha Žitnoostrovských melioračných kanálov: Trstená na Ostrove - Vrakúň, Vrakúň - Šarkan, Dobrohošť - Šarkan, Gabčíkovo - Topoľovec, Śulany - Jurová, Trstená na Ostrove - Baka, Dolnobarský kanál od cestného mosta Dunajská Streda - Komárno pri obci Dolný Bar po vyústenie z Dunaja. Čiližský potok od cestného mosta Pataš po pramene a Lehnický kanál s prítokmi. Lovná miera: lieň 40 cm.