VN Žilina

Číslo revíru: 
3-6010-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Žilina
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
Rada SRZ Žilina
Popis revíru: 

Vodná plocha nádrže (255 ha) od priehradného telesa v Žiline po hranicu CHRO na pravom brehu (50 m pod nápustným objektom biokoridoru) a po koniec vzdutia na rieke Váh na ľavom brehu. Na brehoch vodnej nádrže je zakázané umiestňovať pevné stavby, unimobunky, karavany a prístrešky na pozemkoch majiteľa a správcu VN Žilina - Vodohospodárskej výstavby š.p. Bratislava. Zákaz lovu z priehradného telesa vodnej stavby a jej funkčných objektov. /viac informácií buy viagra pills o rybolove je na www.srzrada.sk/