VN Orava

Číslo revíru: 
3-5530-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Dolný Kubín
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
Rada SRZ Žilina
Popis revíru: 

Vodná plocha nádrže (3400 ha) od telesa hrádze po cestný most na štátnej ceste Námestovo - Tvrdošín a po štátnu hranicu s Poľskom, vrátane prítoku Hraničný Kriváň, ktorý predstavuje chránenú rybársku oblasť (CHRO) - celoročný zákaz lovu rýb. Vo vzdialenosti 200 m od hrádzového telesa - nad a pod ním (vyznačenej tabuľami) platí celoročný zákaz rybolovu. Zákaz lovu z priehradného telesa vodnej stavby a jej funkčných objektov. Na vyznačených častiach rybárskeho revíru platí z dôvodu vyhláseného chráneného územia 4. stupeň ochrany, kde platia v zmysle § 15 zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny niektoré zákazy. 1) Zákaz stanovať, bivakovať, táboriť a zakladať oheň s výnimkou vyhradených miest na stanovanie a bivakovanie v lokalitách Bobrovského špicu, Lišťáku a Spadnutých brehov od 1.7. do 31. 8. - lokalita č. 1 (viď. mapka na obálke). Vyhradené miesta budú v teréne vyznačené informačnými tabuľami a to len za účelom výkonu rybárskeho práva. 2) Zákaz vjazdu motorovými vozidlami, motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou, snežným skútrom alebo záprahovým vozidlom. 3) Zákaz vchádzať a stáť vodným skútrom, motorovým člnom alebo iným motorovým plavidlom a plávajúcim zariadením v lokalite č. 3 (viď. mapka). 4) Zákaz vchádzať a stáť akýmkoľvek plavidlom a plávajúcim zariadením v lokalite č.4 (viď. mapka) a v okruhu 50 m od brehov Vtáčieho ostrova (lokalita č.2). V lokalite č. 4 je povolené zavážanie a zanášanie rybárskych nástrah a návnad od 1.6. do 31.12. kalendárneho roka a lov prívlačou sa povoľuje od 16.6. do 31.12. kalendárneho roka, a to len na vesliciach alebo člnoch s elektromotorom. 5) „Zákaz budovania a umiestňovania pevných stavieb, unimobuniek, karavánov a prístreškov na brehoch Oravskej priehrady (mapa-lokality č. 1, 2 a 3). 6) „Zákaz zavážania a zanášania rybárskych nástrah a návnad na člnoch so spaľovacím motorom (mapa-lokality č.3 a 4). /viac informácií o rybolove je na www.srzrada.sk/