VN Dubinné

Číslo revíru: 
4-3340-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Bardejov
Organizácia: 
MO SRZ Bardejov
Popis revíru: 

Bez popisu