VN Dobrá Niva

Číslo revíru: 
3-5010-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Zvolen
Organizácia: 
MsO SRZ Zvolen
Popis revíru: 

Vodná plocha nádrže (24 ha) na toku Kalný potok pri obci Dobrá Niva. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.