Váh č.17

Číslo revíru: 
3-4670-2-1
Charakter vody: 
kaprové s výskytom hlavátky
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Martin
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MsO SRZ Martin
Popis revíru: 

Čiastkové povodie rieky Váh od ústia derivačného kanálu po priehradný múr Krpelianskej vodnej nádrže. Vývarisko pod VN Krpeľany, úsek od vtoku Turca po Lipovecký most, úseky 50m nad a 50m pod lanovou lavicou cez Váh v Turanoch, železničným mostom v Turanoch, lavicou pre peších do Kľačian a úseky 50m nad viaduktom štátnej cesty I/18 a 50m pod starým cestným mostom v Sučanoch sú zimoviskami rýb (15.12.-15.3.) vyznačené tabuľami.