Vachalkov rybník

Číslo revíru: 
1-1250-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Malacky
Organizácia: 
MsO SRZ Záhorie
Popis revíru: 

Vodná plocha jazierka (1 ha) pri obci Vysoká pri Morave.Lovná miera: lieň 30 cm.