Topľa č. 4

Číslo revíru: 
4-2840-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Svidník
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MO SRZ Giraltovce
Popis revíru: 

Čiastkové povodie rieky Topľa od starého mlyna Tarbaj pri obci Mičakovce po ústie potoka Uhlisko pri obci Dubinné.