Teplá

Číslo revíru: 
3-4320-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Žiar nad Hronom
Organizácia: 
MO SRZ Žarnovica
Popis revíru: 

Potok Teplá od ústia do rieky Hron pri obci Lehôtka pod Brehmi po pramene.