Svinica č.1

Číslo revíru: 
2-2740-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Bánovce nad Bebravou
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MO SRZ Bánovce nad Bebravou
Popis revíru: 

Čiastkové povodie Svinice od ústia do Bebravy po železničný most Svinná - Ruskovce a Hradniansky potok od ústia po pramene.