Štrkovisko Pod železničným mostom

Číslo revíru: 
3-4171-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Púchov
Organizácia: 
MO SRZ Púchov
Popis revíru: 

Vodná plocha štrkoviska (0,5 ha) pod železničným mostom v meste Púchov pri sídle firmy Matador a.s. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera:lieň 35 cm.