Stará rieka č. 1

Číslo revíru: 
3-3850-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Veľký Krtíš
Organizácia: 
MO SRZ Veľký Krtíš
Popis revíru: 

Potok Stará rieka od cestného mosta v obci Pôtor po hranice VO Lešť vrátane prítoku Koprovnica.