Sekier

Číslo revíru: 
3-3670-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Zvolen
Organizácia: 
MsO SRZ Zvolen
Popis revíru: 

Potok Sekier od ústia do VN Môťová po pramene.