Perec č.3

Číslo revíru: 
2-2120-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Levice
Organizácia: 
MsO SRZ Levice
Popis revíru: 

Potok Perec od cestného mosta Mýtne Ludany - Starý Hrádok po výpust z vodného diela Veľké Kozmálovce pri obci Veľké Kozmálovce, potok Guláška od ústia po pramene a prepadový kanál Hronček pri obci Starý Tekov od prepadu z potoka Perec po ústie do VN Kalná nad Hronom. Spodný úsek Hrončeka od ústia do VN Kalná nad Hronom po vyústenie rybovodu MVE Tekov tvorí súčasť rybovodu a predstavuje CHRO, úsek od vyústenia rybovodu po svoj vznik prepadom z potoka Perec tvorí neresisko so zákazom lovu rýb od 15.3 do 31.5.