OR Šuranské

Číslo revíru: 
2-1940-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Nové Zámky
Organizácia: 
MsO SRZ Šurany
Popis revíru: 

Vodná plocha odstaveného ramena (3 ha) rieky Nitra pri Šuranoch.