Ondavka č. 2

Číslo revíru: 
4-1720-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Humenné
Organizácia: 
MsO SRZ Humenné
Popis revíru: 

Čiastkové povodie rieky Ondavka od cestného mosta v strede obce Hudcovce po pramene.