Olšava č. 1

Číslo revíru: 
4-1610-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Košice
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MsO SRZ Košice
Popis revíru: 

Čiastkové povodie rieky Olšava od ústia do Hornádu pri obci Ždaňa po ústie potoka Svinica pri obci Svinica. Lovná miera: lipeň 30 cm, pstruh potočný 30 cm.