Odpadový kanál EVO Vojany

Číslo revíru: 
4-1550-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Michalovce
Organizácia: 
MO SRZ Veľké Kapušany
Popis revíru: 

Čiastkové povodie odpadového kanála (1 ha) oteplenej vody od ústia po MVE.