Nový diel

Číslo revíru: 
2-1470-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Komárno
Organizácia: 
MO SRZ Hurbanovo
Popis revíru: 

Vodná plocha štrkoviska (4 ha) pri majeri Nový Diel. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: kapor 45 cm.