Morava č.4

Číslo revíru: 
1-0420-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Malacky
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MO SRZ Malé Leváre - Veľké Leváre
Popis revíru: 

Čiastkové povodie rieky Moravy od ústia Rudavy rkm 51,8 po Tomkovu Morávku rkm 59 (ľavá strana) pri k. ú. Moravský Svätý Ján. Revír je hraničná voda – lov rýb povolený výhradne na území SR.Na vodných plochách inundácie v danom úseku je lov rýb povolený iba pre držiteľov miestnych, hosťovacích, zvláštnych a osobitných povolení.