Materialová jama Michalovce

Číslo revíru: 
4-1450-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Michalovce
Organizácia: 
MO SRZ Michalovce
Popis revíru: 

Vodná plocha materiálovej jamy (3 ha) v časti mesta Michalovce - Stráňany. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.