Marikovský potok č. 2

Číslo revíru: 
3-2210-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Považská Bystrica
Organizácia: 
MsO SRZ Považská Bystrica
Popis revíru: 

Marikovský potok od ústia potoka Radotina pri obci Klieština po pramene.