Ladomírka č. 1

Číslo revíru: 
4-1170-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Svidník
Organizácia: 
MO SRZ Svidník
Popis revíru: 

Čiastkové povodie rieky Ladomírka od ústia v meste Svidník po ústie miestneho potoka pri obci Krajná Poľana.