Krupinica č. 2

Číslo revíru: 
3-1770-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Levice
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MO SRZ Krupina
Popis revíru: 

Čiastkové povodie Krupinice od ústia potoka Litava pri obci Plášťovce po cestný most v lokalite Krupina - Vlčok.