Krivoklátsky potok č. 1

Číslo revíru: 
3-1750-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Ilava
Organizácia: 
MsO SRZ Dubnica nad Váhom
Popis revíru: 

Krivoklátsky potok od ústia do VN Slavnica po skalnú stenu nad obcou Krivoklát.